Editors

Editor-in-Chief:
Professor Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Ph.D.
e-mail: ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl

Professor Ewa Woźniak, Ph.D.
e-mail: ewa.wozniak@uni.lodz.pl

Managing Editor:
Professor Agnieszka Wierzbicka, Ph.D.
e-mail: agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl